altinbazar
سرویس 24 ساعته در 7 روز هفته
  • کالاهای جدید
  • کالاهای پرفروش
  • فروش ویژه
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF TN610
موجود نیست
این اینسرت دارای خصوصیت پایداری سطح وثبات در ماشینکاری قطعات فولادی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF TN620
موجود نیست
این اینسرت بسیار مقاوم در مقابل سایش بوده و طول عمر بالایی در ماشینکاری از سطوح صاف فولادی با سرعت برشی بالا دارد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF PV710
موجود نیست
این اینسرت با مقاومت بالا در مقابل سایش و چسبندگی در ماشینکاری سرعت از سطوح صاف و نیمه خشن قطعات فولادی و فولاهای زنگ نزن، دارای عمر بالایی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF PV720
موجود نیست
این اینسرت هم درمقابل سایش و چسبندگی مقاوم است و هم دارای مقاومت در مقابل ضربه میباشد. این اینسرت از جنس CERMET با پوشش PVD بوده و برای براده برداری از سطوح صاف و ناصاف قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF CA510
موجود نیست
این اینسرت با بستر ویژه با مقاومت به تغییر شکل حرارتی به همراه پوشش لایه ضخیم و سخت که مقاومت سایش بالا را تامین می کند، کاربرد و راندمان بالایی در ماشینکاری با سرعت بالا از قطعات فولادی دارد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF CA515
موجود نیست
این اینسرت با بهبود مقاومت در برابر سایش و ثبات به دلیل بستر خاص و با مقاومت در برابر تغییر شکل حرارتی و لایه پوشش سخت و مقاوم به ضربه برای ماشینکاری قطعات فولادی با سطوح کمی ناصاف مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF CA025P
موجود نیست
این اینسرت با توجه به بستر خاص و ضخامت پوشش دو برابر پوشش معمولی و فرایند پس از پوشش دهی و قابلیت عدم چسبندگی براده ، برای ماشینکاری از سطوح معمولی و سطوح خشن قطعات فولادی مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF CA525
موجود نیست
این اینسرت دارای طول عمر بالا و مقاومت در مقابل دفرمگی حرارتی و پوشش بسیار سخت و تقویت شده است. از این اینسرت برای براده برداری عمومی از سطوح ناصاف قطعات فولادی استفاده میشود.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WF CA530
موجود نیست
این اینسرت با بستر کاربایدی سخت و لایه پوششی بسیار سخت خود باعث مقاومت بالا در مقابل سایش و ضربه بوده و برای ماشینکاری از سطوح معمولی و سطوح خیلی خشن قطعات فولادی مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF TN610
موجود نیست
این اینسرت دارای خصوصیت پایداری سطح وثبات در ماشینکاری قطعات فولادی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF TN620
موجود نیست
این اینسرت بسیار مقاوم در مقابل سایش بوده و طول عمر بالایی در ماشینکاری از سطوح صاف فولادی با سرعت برشی بالا دارد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF PV710
موجود نیست
این اینسرت با مقاومت بالا در مقابل سایش و چسبندگی در ماشینکاری سرعت از سطوح صاف و نیمه خشن قطعات فولادی و فولاهای زنگ نزن، دارای عمر بالایی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF PV720
50,000 تومان
این اینسرت هم درمقابل سایش و چسبندگی مقاوم است و هم دارای مقاومت در مقابل ضربه میباشد. این اینسرت از جنس CERMET با پوشش PVD بوده و برای براده برداری از سطوح صاف و ناصاف قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF CA510
موجود نیست
این اینسرت با بستر ویژه با مقاومت به تغییر شکل حرارتی به همراه پوشش لایه ضخیم و سخت که مقاومت سایش بالا را تامین می کند، کاربرد و راندمان بالایی در ماشینکاری با سرعت بالا از قطعات فولادی دارد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF CA515
50,000 تومان
این اینسرت با بهبود مقاومت در برابر سایش و ثبات به دلیل بستر خاص و با مقاومت در برابر تغییر شکل حرارتی و لایه پوشش سخت و مقاوم به ضربه برای ماشینکاری قطعات فولادی با سطوح کمی ناصاف مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF CA025P
موجود نیست
این اینسرت با توجه به بستر خاص و ضخامت پوشش دو برابر پوشش معمولی و فرایند پس از پوشش دهی و قابلیت عدم چسبندگی براده ، برای ماشینکاری از سطوح معمولی و سطوح خشن قطعات فولادی مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF CA525
موجود نیست
این اینسرت دارای طول عمر بالا و مقاومت در مقابل دفرمگی حرارتی و پوشش بسیار سخت و تقویت شده است. از این اینسرت برای براده برداری عمومی از سطوح ناصاف قطعات فولادی استفاده میشود.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 WF CA530
موجود نیست
این اینسرت با بستر کاربایدی سخت و لایه پوششی بسیار سخت خود باعث مقاومت بالا در مقابل سایش و ضربه بوده و برای ماشینکاری از سطوح معمولی و سطوح خیلی خشن قطعات فولادی مناسب است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP TN610
موجود نیست
این اینسرت دارای خصوصیت پایداری سطح وثبات در ماشینکاری قطعات فولادی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP TN610
موجود نیست
این اینسرت دارای خصوصیت پایداری سطح وثبات در ماشینکاری قطعات فولادی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP TN620
موجود نیست
این اینسرت بسیار مقاوم در مقابل سایش بوده و طول عمر بالایی در ماشینکاری از سطوح صاف فولادی با سرعت برشی بالا دارد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP PV710
موجود نیست
این اینسرت با مقاومت بالا در مقابل سایش و چسبندگی در ماشینکاری سرعت از سطوح صاف و نیمه خشن قطعات فولادی و فولاهای زنگ نزن، دارای عمر بالایی است.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP PV720
موجود نیست
این اینسرت هم درمقابل سایش و چسبندگی مقاوم است و هم دارای مقاومت در مقابل ضربه میباشد. این اینسرت از جنس CERMET با پوشش PVD بوده و برای براده برداری از سطوح صاف و ناصاف قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
KYOCERA
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 WP PV7010
موجود نیست
این اینسرت بسیار مقاوم در مقابل سایش بوده و طول عمر بالایی در ماشینکاری از سطوح صاف فولادی و فولادهای زنگ نزن دارد.
Tungaloy
اینسرت تراشکاری
CNMG090304 DF YBC152
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید و با روکش CVD با توجه به مقاومت بالا در مقابل سایش و حرارت برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و قطعات ریخته گری شده از فولاد با سرعت برش بالا بسیار مناسب است .
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090304 DF YBC252
موجود نیست
این اینسرت در مقابل سایش و سختی مقاوم بوده و برای خشنکاری از قطعات فولادی و فولادهای ریخته گری شده مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090304 DF YBG202
موجود نیست
این اینسرت با پوشش PVD و مقارمت در برابر سایش برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090308 DF YBC152
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید و با روکش CVD با توجه به مقاومت بالا در مقابل سایش و حرارت برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و قطعات ریخته گری شده از فولاد با سرعت برش بالا بسیار مناسب است .
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090308 DF YBC251
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید بوده و با پوشش CVD نسبت به سایش مقاوم شده است . این اینسرت برای براده برداری متوسط و خشنکاری از قطعات فولادی و قطعات فولادی ریخته گری شده با سرعت برش پائین مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090308 DF YBC252
موجود نیست
این اینسرت در مقابل سایش و سختی مقاوم بوده و برای خشنکاری از قطعات فولادی و فولادهای ریخته گری شده مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YBC152
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید و با روکش CVD با توجه به مقاومت بالا در مقابل سایش و حرارت برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و قطعات ریخته گری شده از فولاد با سرعت برش بالا بسیار مناسب است .
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YBC251
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید بوده و با پوشش CVD نسبت به سایش مقاوم شده است . این اینسرت برای براده برداری متوسط و خشنکاری از قطعات فولادی و قطعات فولادی ریخته گری شده با سرعت برش پائین مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YBC252
موجود نیست
این اینسرت در مقابل سایش و سختی مقاوم بوده و برای خشنکاری از قطعات فولادی و فولادهای ریخته گری شده مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YBG202
موجود نیست
این اینسرت با پوشش PVD و مقارمت در برابر سایش برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YBM251
موجود نیست
این اینسرت با پوشش نازک TiCN، Al2O3 و TiN ترکیبی از مقاومت خوب در مقابل سختی و سایش دارد و برای براده برداری متوسط تا خشنکاری فولادهای زنگ نزن مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120404 DF YNG151
موجود نیست
این اینسرت بدون پوشش بوده ومقاوم به تغییر فرم الاستیکی داشته که موجب صافی سطح در قطعه میگردد این اینسرت برای پرداختکاری از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBC152
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید و با روکش CVD با توجه به مقاومت بالا در مقابل سایش و حرارت برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و قطعات ریخته گری شده از فولاد با سرعت برش بالا بسیار مناسب است .
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBC251
موجود نیست
این اینسرت از جنس کارباید بوده و با پوشش CVD نسبت به سایش مقاوم شده است . این اینسرت برای براده برداری متوسط و خشنکاری از قطعات فولادی و قطعات فولادی ریخته گری شده با سرعت برش پائین مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBC252
موجود نیست
این اینسرت در مقابل سایش و سختی مقاوم بوده و برای خشنکاری از قطعات فولادی و فولادهای ریخته گری شده مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBC351
موجود نیست
اینسرت کارباید پوشش داده شده با CVD مناسب برای خشنکاری از قطعات فولادی و فولادهای ریخته شده با سرعت برش خیلی پائین.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBG202
موجود نیست
این اینسرت با پوشش PVD و مقارمت در برابر سایش برای پرداختکاری و براده برداری متوسط از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YBM251
موجود نیست
این اینسرت با پوشش نازک TiCN، Al2O3 و TiN ترکیبی از مقاومت خوب در مقابل سختی و سایش دارد و برای براده برداری متوسط تا خشنکاری فولادهای زنگ نزن مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120408 DF YNG151
موجود نیست
این اینسرت بدون پوشش بوده ومقاوم به تغییر فرم الاستیکی داشته که موجب صافی سطح در قطعه میگردد این اینسرت برای پرداختکاری از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120412 DF YBD152
موجود نیست
این اینسرت در مقابل سایش و چقرمگی بسیار مقاوم بوده و برای براده برداری متوسط تا خشنکاری از قطعات چدنی با سرعت بالا مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG120412 DF YBM251
موجود نیست
این اینسرت با پوشش نازک TiCN، Al2O3 و TiN ترکیبی از مقاومت خوب در مقابل سختی و سایش دارد و برای براده برداری متوسط تا خشنکاری فولادهای زنگ نزن مناسب است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090304 SF YBG102
موجود نیست
این اینسرت با روکش PVD بر روی بستر کارباید بسیار مناسب برای پرداختکاری و براده برداری سبک از آلیاژهای مقاوم به حرارت بالا و فلزات غیر آهنی ( آلیاژ آلومینیم با S>=12% ) و پرداختکاری از فولادهای زنگ نزن با سرعت برش پایین است.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090304 SF YNG151
موجود نیست
این اینسرت بدون پوشش بوده ومقاوم به تغییر فرم الاستیکی داشته که موجب صافی سطح در قطعه میگردد این اینسرت برای پرداختکاری از قطعات فولادی و فولادهای زنگ نزن مناسب میباشد.
ZCC
اینسرت تراشکاری
CNMG090308 SF YBG102
موجود نیست
این اینسرت با روکش PVD بر روی بستر کارباید بسیار مناسب برای پرداختکاری و براده برداری سبک از آلیاژهای مقاوم به حرارت بالا و فلزات غیر آهنی ( آلیاژ آلومینیم با S>=12% ) و پرداختکاری از فولادهای زنگ نزن با سرعت برش پایین است.

اخیراً مشاهده شده