دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
موجود نیست

ماشین افزار آذربایجان

  • مشخصات
نوع دستگاه دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
سری دستگاه SMG
نام دستگاه SMG240H
حداکثر قطر خارجی ماشینکاری 900~2400
حداقل قطر داخلی ماشینکاری 24~64
توان نامی موتور اسپیندل ابزار 89
حداکثر توان موتور اسپیندل ابزار 89
حداکثر سرعت اسپیندل ابزار 500
توان موتور اسپیندل قطعه کار 55
حداکثر سرعت اسپیندل قطعه کار 10
کورس حرکتی محور X 500
کورس حرکتی محور Z 2100
سرعت محورX 6
سرعت محورZ 4
دقت مکان یابی محورX 0.013
دقت مکان یابی محورZ 0.020
دقت تکرار پذیری محورX 0.005
دقت تکرار پذیری محورZ 0.01
نوع سیستم کنترل SIEMENS 828D
وزن دستگاه 75000
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده