دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
موجود نیست

ماشین افزار آذربایجان

  • مشخصات
نوع دستگاه دستگاه سنگ زنی قطعات کروی CNC
سری دستگاه SMG
نام دستگاه SMG32H
حداکثر قطر خارجی ماشینکاری 75~320
حداقل قطر داخلی ماشینکاری 2~8
توان نامی موتور اسپیندل ابزار 15
حداکثر توان موتور اسپیندل ابزار 15
حداکثر سرعت اسپیندل ابزار 6000
توان موتور اسپیندل قطعه کار 3.7
حداکثر سرعت اسپیندل قطعه کار 60
کورس حرکتی محور X 200
کورس حرکتی محور Z 400
سرعت محورX 18
سرعت محورZ 20
دقت مکان یابی محورX 0.008
دقت مکان یابی محورZ 0.008
دقت تکرار پذیری محورX 0.004
دقت تکرار پذیری محورZ 0.004
نوع سیستم کنترل SIEMENS 828D
وزن دستگاه 6000
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده