پیچ محور فنر حساسیت
B295
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی B295
محل مصرف این قطعه در لیفت کاور تراکتورهای 399 تک و دو دیفرانسیل استفاده میشود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده