شمع آب
C831
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی C831
محل مصرف این قطعه بعنوان قطعه جانبی موتور در تراکتورهای 285 و 399 تک و دو دیفرانسیل بکار می رود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده