سوپاپ فشار شکن پمپ هیدرولیک
F812
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی F812
محل مصرف این قطعه در سیستم هیدرولیک تراکتور 285 تک و دو دیفرانسیل ااستفاده می شود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده