بوش موتور برقو نخورده شرکتی
L911
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی L911
محل مصرف
این بوش در تعمیر سیلندر بعد از تراش خوردن قسمت داخلی سیلندرها در تراکتورهای 285 و 399 و 475 تک و دو دیفرانسیل بکار برده میشود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده