بازوی هزار خار فرمان
B528
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی B528
محل مصرف این قطعه در سیستم فرمان تراکتور 285 تک و دو دیفرانسیل بکار می رود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده