شفت گیربکس
C153
موجود نیست

  • مشخصات
شماره فنی C153
محل مصرف این قطعه در گیربکس تراکتورهای 285 تک و دو دیفرانسیل بکار می رود.
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده