روغن موتور گرنس G8000
Grans G8000 20W50 SC/CC
موجود نیست

این محصول از روغن پایه ویرجین و افزودنیهای ضد اکسیداسیون، ضد سائیدگی،افزایش دهنده شاخص تی بی ان و مواد پاک کننده و ضد کف مطابق با تکنولوژی روز دنیا تولید گردیده است. این محصول مطابق با استاندارد ملی شماره 585 ایران می باشد.

  • مشخصات
نوع خودرو SC - CC
حداکثر کیلومتر قابل استفاده در شرایط ایده‌آل G8000
SAE 20W50
ویسکوزیته یا گرانروی 20
بالاترین دمای شهری قابل استفاده 50
پایه روغن مینیرال
API 1 SC
توضیح در مورد API 1
مواد افزودنی ضد خوردگی، ضد ساییدگی و مقداری مواد افزودنی پاک کننده در آن وجود دارد. برای خودروهای بنزینی مدل 1964 تا 1967 مناسب است.
API 2 CC
توضیح در مورد API 2
شامل مواد افزودنی پاک کننده و ضد خوردگی بوده و برای موتورهای دیزلی سبک مدل سال  های 1961 به بعد مناسب است.
نوع ظرف فلزی
رنگ ظرف قرمز
حجم ظرف 4
گرانروی در زمان حرکت در دمای 100 درجه طبق استاندارد ASTM D-445 18.5
شاخص گرانروی طبق استاندارد ASTM D-2270 120
نقطه اشتعال طبق استاندارد ASTM D-92 220
کمترین دمای قابل استفاده طبق استاندارد ASTM D-97 -24
عدد قلیایی طبق استاندارد ASTM D- 2896 2.1
  • نظرات کاربران
comments

اخیراً مشاهده شده